Voor wie

Voor alle gezinnen met ernstige opvoedingsvraagstukken en multi-probleemgezinnen woonachtig in de provincie Overijssel en soms ook in aangrenzende provincies.

IAG netwerk Overijssel biedt gezinsbehandeling aan kinderen/jongeren hun ouders of verzorgers en hun broers en/of zussen. De kinderen en jongeren zijn meestal tussen de 0 en 18, als er sprake is van een licht verstandelijke beperkingbij een kind dan tot 23 jaar.


Kinderen en Jongeren

IAG netwerk Overijssel biedt gezinsbehandeling aan kinderen/jongeren hun ouders of verzorgers en hun broers en/of zussen. De kinderen en jongeren zijn meestal tussen de 0 en 18, als er sprake is van een Licht Verstandelijke Beperking bij een kind dan tot 23 jaar.

Er kan bijvoorbeeld het volgende aan de hand zijn:
Het is thuis al langere tijd niet prettig
Er is vaak ruzie, misschien met schoppen en slaan
Jij hebt het idee dat je ouders je niet begrijpen
Er wordt niet naar elkaar geluisterd

Of je ervaart moeilijkheden bij jezelf
Misschien heb jij hebt contact gehad met politie of justitie

Soms komen ouders en kinderen samen niet meer uit de problemen thuis. Misschien denken jullie er zelfs aan dat jij of een van je broers of zussen een tijdje ergens anders moet wonen. Wij willen samen met jou en je ouders of verzorgers de situatie te veranderen. De gezinsbehandelaar van het IAG netwerk Overijssel komt een aantal weken tot maanden bij jullie thuis. Eerst gaan jij en je ouders of verzorgers en je broers en zussen kijken wat er aan de hand is en wat jullie graag zouden willen veranderen. Samen met de gezinsbehandelaar stellen jullie doelen op waaraan jullie willen werken. Na een aantal weken of maanden kijken jullie samen terug naar wat er allemaal bereikt is en hoe jullie verder kunnen als de behandelaar weer weg is.

Maak zelf of samen met je ouders een afspraak met je huisarts of met iemand van de gemeente waar je woont als je van deze hulp gebruik wilt maken.

Ouders

IAG netwerk Overijssel biedt gezinsbehandeling aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en bij kinderen/jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking tot 23 jaar.

Als ouders of verzorgers ervaart u zoveel moeilijkheden in uw gezin dat u vaak het gevoel hebt dat:

U geen grip meer op uw kind(eren) heeft
Er teveel ruzie of agressie in uw gezin is
U er helemaal alleen voor staat en geen steun ervaart van anderen
Iedereen maar langs elkaar heen leeft
Er geen rust en harmonie meer is en de gezelligheid ver te zoeken is
U uitgeput bent, alles al heeft geprobeerd en dit niets heeft opgeleverd
De problemen al eindeloos lang duren en niet meer te overzien zijn
U het moeilijk vindt om dit alles te veranderen

U vindt dat de situatie zo niet verder kan en veranderen moet. Zo niet, dan denkt u eraan uw kind uit huis te plaatsen. Het kan ook zijn dat de hulpverlener met wie u nu contact hebt zich grote zorgen maakt over de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind. Hij of zij vindt dat de situatie thuis moet verbeteren.

Als uw gezin aangemeld is komt de gezinsbehandelaar kennis maken. Samen met u en uw kind(eren) worden de moeilijkheden en de positieve krachten in uw gezin op een rijtje gezet.

Daarna worden er samen doelen opgesteld waar u en uw kind(eren) aan gaan werken. Stap voor stap wordt aan deze doelen gewerkt.

Na verloop van tijd wordt er teruggekeken hoe de behandeling verloopt, wat er verbeterd is en waar nog extra aandacht aan besteed moet worden. In de afronding van de behandeling wordt samen met u gekeken waar u nog steun en begeleiding in nodig heeft. U wordt (indien u vervolg hulp nodig heeft) geholpen naar het zoeken van de juiste vervolghulp.

Voor een verwijzing voor behandeling kunt u een afspraak maken met een jeugdzorg medewerker van de gemeente waar u woont of eventueel met uw huisarts.


Verwijzers

Gezamenlijk bieden de organisaties van IAG netwerk Overijssel intensieve thuisbehandeling aan volgens de IAG methodiek, binnen alle gemeenten van de provincie Overijssel en soms ook in Gelderland, Flevoland en Drenthe.

De toeleiding naar de thuisbehandeling vindt lokaal plaats door een regisseur binnen bijvoorbeeld een wijkteam, CJG of zorgloket.

Maar er kan ook hulp aangevraagd worden door een gecertificeerde instelling als de Jeugdreclassering en in het kader van een Jeugdbeschermingsmaatregel. Daarnaast kunnen huisarts en medisch specialist rechtstreeks verwijzen.

Indicaties en Beschikkingen

GGZ
Jeugd GGZ
Karakter
Mediant

financiering 18-
Jeugd DBC
Specialistische Jeugd GGZ

financiering 18+
DBC
Ziektekostenverzekeraar

Jeugdzorg
Jarabee
Pactum
Trias

financiering 18-
Specialistische Jeugdhulp 0-18 jaar
Midden- Zwaar (30-75 uur)

financiering 18+
NVT

LVB
Ambiq

Baalderborggroep

De Twentse Zorg Centra

s' Heerenloo

Vitree

financiering 18-
Behandeling individueel

financiering 18+

Wet Langdurige Zorg


Blijf op de hoogte