Wat doen we

Het IAG netwerk Overijssel richt zich op het ontwikkelen en bijstellen van de IAG methodiek op basis van kennis en onderzoek die binnen de verschillende zorgaanbieders gemeten worden. Methodiekbeschrijving, methodiektoepassing voor nieuwe doelgroepen, opleiding en onderzoek spelen hierbij een belangrijke rol.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Binnen het IAG netwerk Overijssel werken de gezinsbehandelaren volgens de IAG methodiek. Deze methode wordt toegepast in gezinnen met ernstige opvoedproblemen. Naast de gedragsproblemen van de kinderen of jongeren kan er sprake zijn van psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking zowel bij ouders als bij kinderen.

Uit onderzoek is gebleken dat na behandeling jongeren en kinderen minder gedragsproblemen hebben en de ouders hebben weer meer plezier in het opvoeden.

Samen met het gezin en het netwerk er omheen wordt het gezinsklimaat verbeterd door op maat, met oog voor alle gezinsleden veranderingen tot stand te brengen. Dit door middel van de specifieke vastgestelde werkwijze, die is gebaseerd op gedragstherapeutische, systemische en oplossingsgerichte theorie├źn.

Meer informatie is te vinden op IAG methodiek.

Alle gezinsbehandelaren hebben een Post-HBO opleiding IAG gevolgd en worden door hun organisatie ondersteund in het uitvoeren van de methodiek.

De IAG methodiek is opgenomen in de databank van het NJi en erkend als goed onderbouwde interventie

Het IAG netwerk Overijssel maakt deel uit van het Landelijk Programma IAG.


IAG elk jaar bewezen beter!


Onderzoek

In de gezinnen worden de onderzoeken afgenomen die gebruikelijk zijn binnen de organisatie op het gebied van outcome-monitoring.

Het gaat om de interventies die opgenomen zijn in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi en waarvan effectonderzoek beschikbaar is. Ook de IAG methodiek wordt onderzocht.
Het IAG netwerk Overijssel doet mee met onderzoek.


Intersectorale intervisie

Het IAG netwerk Overijssel deelt actief delen van kennis over de hulpverlening en behandeling / begeleiding van gezinnen in complexe leefsituaties. Daartoe is intervisie een belangrijk hulpmiddel waarmee het intersectoraal uitwisselen van kennis gestimuleerd wordt. Iedere gezinsbehandelaar neemt 1 x per 6 tot 8 weken deel aan intersectorale intervisie.

Deskundigheidsbevordering

Jaarlijks wordt aan de gezinsbehandelaren, werkbegeleiders en gedragswetenschappers binnen het IAG netwerk Overijssel deskundigheidsbevordering aangeboden.
Er is een IAG netwerk Overijssel dag met inhoudelijke, beleidsmatige en organisatorische elementen aangevuld met een thema.
Daarnaast vindt er een Follow Up training plaats van de Post-HBO IAG opleiding waarvoor SKJ accreditatie punten worden aangevraagd.
De intersectorale intervisie maakt ook onderdeel uit van de deskundigheidsbevordering.

Hierbij de link van de livestream E-laerning van 26 oktober 2020. Klik Hier


Blijf op de hoogte