Wie zijn we?

Hulp aan Huis Overijssel is een kennisnetwerk van zorgaanbieders voor Jeugd in de provincie Overijssel. Zij zijn werkzaam in de Jeugd GGZ, de Jeugd Hulpverlening en Jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking.

Met elkaar geven zij gestalte aan het ontwikkelen en uitvoeren van de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG elk jaar bewezen beter!


Kennisnetwerk

De netwerkpartners binnen Hulp aan Huis Overijssel bieden hun gezinshulpverleners een werkomgeving waarin zij hun werk binnen de gezinnen middels de IAG methodiek kunnen uitvoeren, hun methodische kennis kunnen onderhouden en nieuwe ontwikkelingen kunnen inpassen.

Actieve hulpverleners, werkbegeleiders en teamleiders organiseren de deskundigheidsbevordering, onderhouden de contacten met onderwijscentra, het landelijke programma en de gezinnen.

Missie en Visie

Missie
Het kennisnetwerk Hulp aan Huis heeft als doel vanuit kennis en ervaring uit de verschillende sectoren, de methodiek van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling continu te ontwikkelen en verbeteren. Hierdoor worden effectieve zorgtrajecten voor kinderen en gezinnen met een ernstig verstoord leefklimaat gewaarborgd.

Visie
Het kennisnetwerk Hulp aan Huis streeft naar:
- Het door ontwikkelen en in stand houden van de IAG methodiek die aantoonbaar effectief is in de drie sectoren
- Het faciliteren van zorgaanbieders bij het toepassen van deze juiste hulp voor het juiste gezin
- Het actief uitwisselen van kennis van ambulante vormen van hulpverlening tussen professionals onderling
- Het beschikbaar stellen van kennis aan belangstellende professionals of zorgaanbieders in de regio Overijssel
- Het positioneren van een kennis- en innovatienetwerk binnen de Jeugdhulpverlening, GGZ en LVB waarbij specialistische IAG kennis actief wordt aangeboden ter ondersteuning in de eerste, tweede en derde lijns zorg

In 2016 zal de Missie en Visie aangepast worden aan de actuele ontwikkelingen in het netwerk.

Organisatie van het netwerk

De missie en visie van Hulp aan Huis Overijssel hebben een sterk innoverend karakter. Dat uit zich ook in de verandering van organisatie structuur. In 2016 gaan we van samenwerkingsverband verder als netwerkorganisatie.

Voorzitter Esther Hageman, regiodirecteur Ambiq
Netwerkbegeleider Annabet Jongkind
Netwerkondersteuner Dorry Dollekamp

Vanuit een centraal gepositioneerde Krachtgroep worden de ontwikkelingen binnen en buiten het netwerk verbonden, gestimuleerd en doorgevoerd in onderzoek en deskundigheidsbevordering.

Leden Krachtgroep:
Marloes Scherfke, Ambiq
Bianca Jannink, Karakter
Jose Steinbusch, Jarabee
Jan Linstra, 's Heerenloo Zorggroep
Iris Eggens, Ambiq
Annabet Jongkind en Dorry Dollekamp


Blijf op de hoogte