Wie zijn we?

IAG Netwerk Overijssel is een kennisnetwerk van zorgaanbieders voor Jeugd in de provincie Overijssel. Zij zijn werkzaam in de Jeugd GGZ, de Jeugd Hulpverlening en Jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking.

Met elkaar geven zij gestalte aan het ontwikkelen en uitvoeren van de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG elk jaar bewezen beter!


Kennisnetwerk

De organisaties binnen het IAG netwerk Overijssel bieden hun gezinsbehandelaren een werkomgeving waarin zij hun werk binnen de gezinnen middels de IAG methodiek kunnen uitvoeren, hun methodische kennis kunnen onderhouden en nieuwe ontwikkelingen kunnen inpassen.

Actieve gezinsbehandelaren, werkbegeleiders en teamleiders/managers organiseren de deskundigheidsbevordering, onderhouden de contacten met onderwijscentra, het landelijke programma en de gezinnen.

Missie en Visie

Missie
Het kennisnetwerk IAG Overijssel heeft als doel vanuit kennis en ervaring uit de verschillende sectoren, de methodiek van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling continu te ontwikkelen en verbeteren. Hierdoor worden effectieve zorgtrajecten voor kinderen en gezinnen met een ernstig verstoord leefklimaat gewaarborgd.

Visie
Het kennisnetwerk IAG Overijssel streeft naar:
- Het door ontwikkelen en in stand houden van de IAG methodiek die aantoonbaar effectief is in de drie sectoren
- Het faciliteren van zorgaanbieders bij het toepassen van deze juiste hulp voor het juiste gezin
- Het actief uitwisselen van kennis van ambulante vormen van hulpverlening tussen professionals onderling
- Het beschikbaar stellen van kennis aan belangstellende professionals of zorgaanbieders in de regio Overijssel
- Het positioneren van een kennis- en innovatienetwerk binnen de Jeugdhulpverlening, GGZ en LVB waarbij specialistische IAG kennis actief wordt aangeboden ter ondersteuning in de eerste, tweede en derde lijns zorg

Organisatie van het netwerk

De missie en visie van IAG netwerk Overijssel hebben een sterk innoverend karakter. Dat uit zich ook in de verandering van organisatie structuur. In 2016 zijn we van samenwerkingsverband verder gegaan als kennisnetwerk.

Voorzitter Annet Arkes, 's Heerenloo
Netwerkbegeleider Hedie Bouwhuis
Netwerkcoordinator Dorry Dollekamp

Vanuit een centraal gepositioneerde Kerngroep worden de ontwikkelingen binnen en buiten het netwerk verbonden, gestimuleerd en doorgevoerd in onderzoek en deskundigheidsbevordering.Blijf op de hoogte